Tagarchief: verkeerskunde

Gladheid

De eerste winterse buien zijn al geweest en voor vannacht wordt de eerste sneeuw verwacht. De NS heeft daarom vanavond al een deel van sneeuwdienstregeling opgestart.  Ook de ANWB probeert de overlast door gladheid te beperken. Via gladheidsmelder.nl kan iedereen doorgeven waar het glad is en op die manier anderen waarschuwen. Erg handig om even te checken voor je deur uit gaat.

Iets anders wat handig is om te weten zijn de strooiroutes binnen je gemeente. Ik kan zowel via Eekhoornveld als Zwarteweg naar Windesheim fietsen. Alleen wordt die eerste wel gestrooid en de tweede niet. Dan is de keuze makkelijk: de strooiroute is veiliger.

Advertenties

Inspraakbijeenkomst in Hilversum

Bij elk ontwerp met betrekking tot verkeer hebben omwonenden recht op informatie over het plan en inspraak. Zij zullen het meeste merken van de veranderingen en kennen de situatie natuurlijk erg goed. Als verkeerskundige is de kans erg groot dat ik hier later ook mee te maken krijg en daarom is onderdeel van de opleiding dat je eens gaat kijken bij zo’n bijeenkomst. Echt in de buurt waren ze niet meer te vinden en daarom ben ik gisteravond gaan kijken in Hilversum.

Daar was een inspraakavond over het eerste ontwerp dat voorlag voor de herinrichting van de Van Riebeeckweg. Volgens de borden een 30 km/u weg, maar iedereen rijdt er te hard. Naarmate de avond vorderde bleek dat het een erg ingewikkelde weg om verkeerskundig goed aan te pakken. Eigenlijk rijdt er teveel verkeer om de 30 km/u echt af te kunnen dwingen in combinatie met de bussen en ambulances waarvoor de drempels niet te steil mogen zijn. En om de weg goed als een 50 km/u weg in te richten stuitte op financiële beperkingen.

Opvallend was dat bijna alle aanwezigen grijs haar hadden en vooral veel aan het klagen waren. Het moest vooral aangepakt worden, maar zij moesten er zelf geen last van hebben, iets dat bijna niet voor elkaar te krijgen is. Slechts een enkeling probeerde constructief mee te denken. Het was aardig om dit eens mee te maken en het werd mij wel duidelijk dat dit geen makkelijke avonden zijn voor de verkeerskundige medewerker van de gemeente.

130 op meer snelwegen

Begin deze week maakte minister Schultz van Haegen bekend dat vanaf 1 september 2012 de maximumsnelheid stijgt naar 130 kilometer per uur op een groot deel van de snelwegen. Tegelijkertijd met dit nieuws verscheen ook het rapport van Rijkswaterstaat dat onderzoek heeft gedaan op de huidige test trajecten. Daaruit blijkt dat er meer geluid en schadelijke stoffen worden uitgeschoten en dat de reistijd gemiddeld 1% korter. Over de veiligheid kan door de korte testperiode nog weinig gezegd worden, al is in algemene zin wel bekend dat als de snelheid stijgt ook het aantal doden en ernstig gewonden stijgt.

Verkeerskunde wordt mobiliteit

Op 1 september 2010 ben ik met de opleiding verkeerskunde begonnen in Zwolle. Een beslissing waar ik goed over had nagedacht, want ik wilde niet weer de fout in gaan, nadat het met sociologie niet gelukt was.

Sinds 1 september 2011 ben ik student mobiliteit. Rijkelijk laat om hier nu pas over te bloggen zou je denken, maar mijn hogeschool is er ook nog maar een paar weken achter. De brief met de naamswijziging lag pas vorig weekeinde bij mij op de deurmat.

Waarom deze naamswijziging? Laat ik maar eens beginnen met de officiële reden: “Met deze naam hopen wij meer recht te doen aan de inhoud en de herkenbaarheid richting het beroepenveld en we hopen meer studenten te interesseren voor onze opleiding”.

Ik vind dit een rare gang van zaken. Van hogerhand wordt besloten dat een andere naam meer studenten zal aantrekken, zonder dat die studenten zelf iets is gevraagd. Wij zijn wel op de naam verkeerskunde afgekomen, maar zouden we dat ook bij mobiliteit gedaan hebben? Eén simpele enquête en je weet het.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere reden waarom de naamswijziging vreemd is. Hét vakblad voor mijn richting heet verkeerskunde. Er wordt sinds vorig jaar jaarlijks een verkeerskundecongres georganiseerd. Het lijkt mij dan ook niet dat de naam verkeerskunde op een dood spoor zit.

Bedrijfsprojectweek

De afgelopen week was op Windesheim de bedrijfsprojectweek. Een nieuwe week voor mijn opleiding, waarbij je met een groepje studenten een opdracht voor een bedrijf of overheid uitvoert. Elke opdracht werd door twee groepen uitgevoerd en de beste van die twee mocht door naar een soort markt met ook winnaars van andere opleidingen. Vervolgens werden daar een aantal tweede prijzen en een hoofdprijs uitgereikt.

Ik ben deze week bezig geweest voor de gemeente Almelo. Zij gaan binnenkort hun binnenstad vernieuwen en waren op zoek naar een aantal duurzame ideeën voor de binnenstad.  Onderdeel van de herinrichting is het terugbrengen van water in het centrum. Daarom kwamen wij op het idee om de bevoorrading van de winkels in het centrum centraal te regelen door de producten eerst naar een distributiecentrum aan de rand van de stad te brengen en vervolgens via een boot en kleine elektrische vrachtwagens naar de winkels te vervoeren.

Vandaag bleek bij de presentaties dat de gemeente enthousiast is, dus het belangrijkste deel van de week was geslaagd. Daarnaast had hij een lichte voorkeur voor mijn groepje, waardoor wij door mochten naar de markt. Daar kwam een jury langs en na een lange tijd afwachten bleek dat we zelfs de tweede prijs hadden gewonnen! Een mooie bekroning van een leuke week.

Schonere lucht bij kruisingen

Met het verkeersmanagementconcept EcoFLEX willen TNO en Peek Traffic voertuigemissies rond kruisingen tot 15 procent reduceren. Met een nieuwe dynamische regeling wordt het verkeer op basis van de actuele gemeten luchtkwaliteit geoptimaliseerd. (Copyright: ANWB/AVD)

Tijdens het project wordt een bestaande verkeersregelinstallatie in Helmond uitgebreid met een nieuwe dynamische regeling, die het verkeer op basis van de actuele gemeten luchtkwaliteit optimaliseert. De strategie stuurt aan op het verminderen van de dynamica in een voertuigstroom, door het reduceren van het aantal stops. Daardoor gaan de emissies omlaag, juist op die momenten waarbij de luchtkwaliteit slecht is. Einddoel van het project is een low-cost (ongeveer 3.000 euro) en gemakkelijk implementeerbaar systeem dat wegbeheerders kunnen toepassen in binnenstedelijke verkeersregelinstallaties. Tijdens een proof of concept heeft EcoFLEX een emissievermindering van 8 procent aangetoond. De verwachting is dat verminderingen tot 15-20 procent haalbaar zijn. (via verkeerskunde.nl)

Wildwaarschuwing voor echt overstekend wild

Iedereen heeft dit bord wel eens langs de weg zien staan. Ik ben zelf ook talloze keren langs zo’n bord gereden, maar heb er nog nooit een wild dier gezien. Hooguit wat vliegjes die zich op mijn voorruit te pletter vlogen. Doordat ik er nooit wil zie, pas ik ook niet mijn snelheid aan.

Anderen doen dat blijkbaar ook niet, want er vinden in Nederland heel wat aanrijdingen met groter of kleiner wild plaats per jaar. Hierdoor sterven veel dieren en ontstaat er de nodige schade aan auto’s. Om dit probleem kleiner te maken gaat de provincie Overijssel testen met een nieuw systeem dat alleen oplicht als er ook echt wild oversteekt. In Duitsland is er al getest met dit systeem en daar zijn de resultaten goed.